Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Allandrus fuscipennis (Guillebeau, 1891)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek europejski obejmujący zasięgiem zachodnią, środkową i wschodnią część kontynentu. W Polsce chrząszcz należy do rzadkości, znany tylko z dwu stanowisk. Notowany poza tym ogólnikowo ze Śląska i z Galicji. Według Z. Cmolucha (1989) wykazany z wielu stanowisk (Małopolska, Śląsk), jednak w piśmiennictwie nie znajduje to potwierdzenia. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i bywają poławiane do sierpnia. Larwy żerują w butwiejących gałązkach drzew iglastych i liściastych. Jako rośliny żywicielskie podawane są sosna zwyczajna, świerk pospolity, olsza czarna, śliwa tarnina oraz gatunki z rodzajów wierzba i wiśnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Polentz 1938); Roztocze: Zwierzyniec (Cmoluch 1989); Polska (Lucht 1987); «Śląsk» (Reitter 1916, Kolbe W. 1919, Horion 1951, Cmoluch 1989); «Małopolska» (Cmoluch 1989); «Galicja» (Reitter 1916, Frieser 1981)