Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Allandrus therondi (Tempère, 1954)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Rozmieszczenie ogólne i biologia tego gatunku nie są poznane. Chrząszcz mało znany, aczkolwiek opisany przed kilkudziesięciu laty z dwu stanowisk we Francji oraz z Frankfurtu nad Odrą. Wobec bliskości tej miejscowości od naszej granicy istnieje możliwość odszukania go również u nas po prawej stronie Odry. We Francji był znaleziony na dębie omszonym — Quercus pubescens Willd. i na Pinus pinaster Soland. Ponieważ w Polsce dąb omszony dziko rośnie tylko w Bielinku nad Odrą, tam należy poszukiwać tego chrząszcza.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]