Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Choragus sheppardi Kirby, 1818
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii, południowych prowincji Szwecji, Finlandii oraz Karelii, notowany ponadto z Azji Mniejszej i Bliskiego Wschodu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w ośmiu krainach. Krótki okres pojawu chrząszczy przypada na maj i czerwiec. Larwy młode żerują w grzybach — jądrzakach wyższych (Pyrenomycetes), pasożytujących na różnych gatunkach drzew. Larwy starsze przechodzą z grzyba do butwiejącego drewna gałęzi, gdzie nadal żerują i następnie przepoczwarczają się. Jako rośliny żywicielskie podawane są buk, głóg, grusza, jabłoń i kasztan jadalny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Jelitkowo (Lentz 1879), Sopot (Cmoluch 1989); Pojezierze Mazurskie: Siniec woj. Olsztyn (Lentz 1866, Lentz 1876), Błudowo woj. Elbląg (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1901b, Gerhardt 1901f, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Cmoluch 1989); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987); «Prusy Zachodnie» (Helm 1881); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Reitter 1916, Wolfrum 1929, Wolfrum 1930, Winkler A. 1930, Hoffmann 1945, Cmoluch 1989); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1890)

Uwagi:
Dolny Śląsk: «Verlorenen Wasser» koło Pątnowa Legnickiego — locus typicus! dla Ch. sheppardi var. nitidipennis Gerh.;