Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylastes angustatus (Herbst, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i południową część Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowych prowincji Fennoskandii, wykazywany także z Syberii i Kaukazu. Zakorek wąski był notowany z nielicznych tylko stanowisk rozproszonych w różnych częściach Polski. Głównym żywicielem jest sosna, rzadziej świerk. Opada drzewa leżące i pniaki, zwłaszcza w środowiskach wilgotnych. Chodnik macierzysty jednoramienny, podłużny, długości do 5 cm, słabo zaznaczony w bielu. Samica składa jaja w niszach, a nie w chodniku. Młode chrząszcze żerują w miejscu wylęgu lub pod korą dłużyc i gałęzi, niekiedy w szkółkach i uprawach, gdzie ogryzają korę na strzałach i korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin i Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Majewski Ż. 1958, Kaj 1966, Gidaszewski 1974, Grocholski i in. 1976, Gralicki i Konca 1978, Gralicki i in. 1979, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Nunberg 1929); Puszcza Białowieska (Karpiński 1933, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Karpiński i Strawiński 1948); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Gerhardt 1891c, Pax 1922); Górny Śląsk (Kelch 1830, Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Nunberg 1929), Górki Śląskie koło Raciborza (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Karpiński 1925, Nunberg 1929); Wyżyna Małopolska (Jacentkovskij 1912, Wiąckowski 1957b, Karczewski 1961); Góry Świętokrzyskie: Bodzentyn woj. Kielce (Jacentkovskij 1912); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912), woj. Lublin (Nunberg 1929); Roztocze (Fejfer S. 1912, Fejfer F. 1927, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Viertl 1872, Kotula 1873, Nunberg 1929); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: Lesko (Szymusik 1908); Pieniny: Ociemne (Karpiński 1948); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Prusy» (Kugelann 1794, Siebold 1847, Andersch 1851, Lentz 1857, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Śląsk» (Letzner 1871, Trédl 1907, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Nunberg 1929); «Beskidy» (Pfeffer 1932); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)