Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylastes ater (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji, notowany ponadto z Kaukazu, Syberii, Japonii i Korei oraz jako zawleczony do Afryki Południowej i Nowej Zelandii. W Polsce zakorek czarny jest gatunkiem pospolitym w całym kraju, na terenach górzystych jest rzadziej spotykany. Opada głównie sosnę, rzadziej spotykany na świerku, limbie i cisie. Chrząszcze ogryzają w szkółkach korę z szyjek korzeniowych i strzałek młodych drzew. Chodnik macierzysty zakładają na leżaninie lub pniakach, o długości 8-14 cm, pojedynczy, równoległy do włókien drewna, na początku rozszerzony bucikowato. Żerowisko słabo odbija się w bielu. Gatunek zimuje jako owad dojrzały i pojawia się wczesną wiosną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Ratzeburg 1837, Horn 1916, Lüllwitz 1916, Nunberg 1929, Pawłowski J. 1966, Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1980); Pojezierze Mazurskie (Nunberg 1930, Schnaider Z. 1954b, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962c, Okołów 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Kéler 1927, Gruhl 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Majewski Ż. 1958, Kaj 1966, Burzyński J. 1971, Bałazy i in. 1974, Gidaszewski 1974, Koehler i Kolk 1974, Dominik 1975, Grocholski i in. 1976, Gralicki i Konca 1978, Gralicki i in. 1979, Duda 1982, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka (Ślósarski 1889, Nunberg 1929, Burzyński J. 1971, Koehler i Kolk 1974); Podlasie: Waliły woj. Białystok (Nunberg 1929), Bielsk Podlaski (Szujecki 1969), nadl. Supraśl (Fornal i in. 1986); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Frickhinger 1919, Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wzgórza Trzebnickie: Chruścin koło Wieruszowa (Bałazy 1966c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Nunberg 1929, Koehler i Kolk 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Karpiński 1925, Nunberg 1929, Haber 1957); Wyżyna Małopolska (Jacentkovskij 1912, Karpiński 1926, Wiąckowski 1957b, Karczewski 1961, Dominik 1966e, Dominik 1972, Burzyński J. 1971); Góry Świętokrzyskie (Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c); Roztocze (Fejfer F. 1927, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Viertl 1872, Kotula 1873, Nunberg 1929, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981); Sudety Zachodnie (Pfeffer 1932, Nawrot i Wiśniewski 1970, Głowacki i in. 1988); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968), Barania Góra, Tuł koło Cieszyna (Kuśka*); Beskid Wschodni (Szymusik 1908, Nunberg 1929, Trella 1930c); Tatry (Nunberg 1929), Dolina Chochołowska, Niżna Polana Kominiarska (Kuśka*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Capecki i Kisielowski 1972, Grocholski i in. 1977, Kiełczewski i in. 1983, Sierpiński 1986, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Prusy» (Siebold 1847, Andersch 1851, Lentz 1857, Lentz 1879, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Pfeffer 1932); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)