Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylastes ater (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji, notowany ponadto z Kaukazu, Syberii, Japonii i Korei oraz jako zawleczony do Afryki Południowej i Nowej Zelandii. W Polsce zakorek czarny jest gatunkiem pospolitym w całym kraju, na terenach górzystych jest rzadziej spotykany. Opada głównie sosnę, rzadziej spotykany na świerku, limbie i cisie. Chrząszcze ogryzają w szkółkach korę z szyjek korzeniowych i strzałek młodych drzew. Chodnik macierzysty zakładają na leżaninie lub pniakach, o długości 8-14 cm, pojedynczy, równoległy do włókien drewna, na początku rozszerzony bucikowato. Żerowisko słabo odbija się w bielu. Gatunek zimuje jako owad dojrzały i pojawia się wczesną wiosną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Ratzeburg 1837, Horn 1916, Lüllwitz 1916, Nunberg 1929, Pawłowski J. 1966, Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1980
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Nunberg 1930, Schnaider Z. 1954b, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962c, Okołów 1963
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922, Kéler 1927, Gruhl 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Majewski Ż. 1958, Kaj 1966, Burzyński J. 1971, Bałazy i in. 1974, Gidaszewski 1974, Koehler i Kolk 1974, Dominik 1975, Grocholski i in. 1976, Gralicki i Konca 1978, Gralicki i in. 1979, Duda 1982, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka Ślósarski 1889, Nunberg 1929, Burzyński J. 1971, Koehler i Kolk 1974
KFP 18 Podlasie Waliły woj. Białystok Nunberg 1929
KFP 18 Podlasie Bielsk Podlaski Szujecki 1969
KFP 18 Podlasie nadl. Supraśl Fornal i in. 1986
KFP 18 Puszcza Białowieska Escherich 1917, Frickhinger 1919, Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d
KFP 18 Dolny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856
KFP 18 Wzgórza Trzebnickie Chruścin koło Wieruszowa Bałazy 1966c
KFP 18 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Nunberg 1929, Koehler i Kolk 1974
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Karpiński 1925, Nunberg 1929, Haber 1957
KFP 18 Wyżyna Małopolska Jacentkovskij 1912, Karpiński 1926, Wiąckowski 1957b, Karczewski 1961, Dominik 1966e, Dominik 1972, Burzyński J. 1971
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Michalski i Ratajczak 1989
KFP 18 Wyżyna Lubelska Puławy Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c
KFP 18 Roztocze Fejfer F. 1927, Tenenbaum 1913
KFP 18 Nizina Sandomierska Viertl 1872, Kotula 1873, Nunberg 1929, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981
KFP 18 Sudety Zachodnie Pfeffer 1932, Nawrot i Wiśniewski 1970, Głowacki i in. 1988
KFP 18 Beskid Zachodni Kotula 1873, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968
KFP 18 Beskid Zachodni Barania Góra, Tuł koło Cieszyna Kuśka*
KFP 18 Beskid Wschodni Szymusik 1908, Nunberg 1929, Trella 1930c
KFP 18 Tatry Nunberg 1929
KFP 18 Tatry Dolina Chochołowska, Niżna Polana Kominiarska Kuśka*
KFP 18 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Capecki i Kisielowski 1972, Grocholski i in. 1977, Kiełczewski i in. 1983, Sierpiński 1986, Lucht 1987
KFP 18 Polska Południowa Voroncov 1909
KFP 18 «Pomorze» Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929
KFP 18 «Prusy» Siebold 1847, Andersch 1851, Lentz 1857, Lentz 1879, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929
KFP 18 «Śląsk» Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929
KFP 18 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 18 «Beskidy» Pfeffer 1932
KFP 18 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913
KFP 18 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1858
KFP 18 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873