Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylastes brunneus Erichson, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu i biologii, gdyż przez niektórych badaczy uważany za identyczny z H. ater (Payk.). Notowany głównie ze środkowej i północnej części Europy, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce zakorek brunatny znany jest z nielicznych stanowisk tylko w ośmiu krainach. Występuje głównie na sośnie, rzadziej notowany ze świerka.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.