Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylastes cunicularius Erichson, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozpowszechniony w całej Europie, w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych, wykazany też z Afryki Północnej, Kaukazu, Syberii, Chin i Japonii. Zakorek świerkowiec zamieszkuje całą Polskę z wyjątkiem wyższych położeń górskich. Głównym żywicielem jest świerk, spotykano również sporadycznie na sośnie i modrzewiu. Chrząszcz opada głównie leżaninę i pniaki, w uprawach żeruje na szyi korzeniowej i strzałkach młodych drzew iglastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie (Schnaider Z. 1954b, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Kaj 1966, Seniczak 1968, Bałazy i in. 1974, Grocholski i in. 1976, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Nunberg 1929); Podlasie (Sierpiński 1986); Puszcza Białowieska (Karpiński 1933, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Okołów 1968b); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Gerhardt 1891c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Nunberg 1929); Wyżyna Małopolska (Karpiński 1926, Nunberg 1929, Karczewski 1961); Roztocze (Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1927); Nizina Sandomierska: Nisko (Nunberg 1929); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1870, Głowacki i in. 1988); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Śnieżnik Kłodzki (Pax i Willmann 1937); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Kiss i Olesz 1907, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Pawłowski J. 1967, Capecki 1979); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Niezabitowski 1910, Bałazy 1964); Beskid Wschodni: Lesko (Szymusik 1908), okolice Przemyśla (Trella 1930c); Pieniny (Nunberg 1929, Karpiński 1948, Capecki 1975, Capecki 1979); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Nunberg 1929, Bałazy 1964, Starzyk J.R. 1971c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983); Polska Południowa (Voroncov 1909); Polska północno-wschodnia (Sierpiński 1984); «Prusy» (Andersch 1851, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Capecki i Kisielowski 1972, Capecki 1983); «Sudety» (Capecki i Kisielowski 1972); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913)