Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylastes opacus Erichson, 1836
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i północną część Europy, Syberię i Koreę. W Polsce gatunek pospolity, chociaż nie znany jeszcze z niektórych krain. Występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Głównym żywicielem jest sosna, notowany ponadto ze świerka i modrzewia, żeruje w sposób podobny jak inne korniki.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Tabórz woj. Olsztyn (Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Kéler 1927, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Wagner H. 1941, Majewski Ż. 1958, Kaj 1966, Bałazy i in. 1974, Gidaszewski 1974, Grocholski i in. 1976, Gralicki i Konca 1978, Gralicki i in. 1979, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Kleine 1913, Nunberg 1929); Podlasie: Białystok (Nunberg 1929); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Frickhinger 1919, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk: Wrocław (Gerhardt 1891c), Zimna Woda woj. Legnica (Gerhardt 1897g); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Bałazy 1966c); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Karpiński 1925, Nunberg 1929); Wyżyna Małopolska (Jacentkovskij 1912, Karpiński 1926, Nunberg 1929, Wiąckowski 1957b, Karczewski 1961); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912, Nunberg 1929); Roztocze (Nunberg 1929, Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1918, Fejfer F. 1927); Nizina Sandomierska: okolice Biłgoraja (Tenenbaum 1918); Beskid Zachodni: Knaj, Dzięgielów (Nunberg 1930), Barania Góra (Kuśka*); Beskid Wschodni: Lesko (Szymusik 1908), Przemyśl (Nunberg 1929), okolice Przemyśla (Trella 1930c); Tatry (Nunberg 1929), Morskie Oko, Rusinowa Polana (Kuśka*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Prusy» (Zebe G. 1853, Lentz 1857, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929); «Galicja» (Kleine 1913, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Pfeffer 1932)