Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylastes plumbeus Blandford, 1894
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek znany dotychczas tylko z Japonii. W Polsce kornik ten nie występuje. Jedyna wzmianka sprzed przeszło 50 laty o jego występowaniu w Puszczy Białowieskiej nie znalazła później potwierdzenia w opracowaniach poświęconych kornikom.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Eggers 1933)