Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylesinus orni Fuchs, 1906
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Europie z wyjątkiem północnych prowincji Fennoskandii. Jesionowiec rdzawy jest w Polsce na ogół rzadko spotykany, wykazywany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Gatunek monograficzny, żerujący na strzałach i gałęziach jesionów. Chodnik macierzysty w kształcie poprzecznej lub ukośnej klamry. Z obu stron chodnika macierzystego odchodzą liczne chodniki larwalne, ściśle obok siebie tak, że stykają się brzegami. Przed przepoczwarczeniem larwy wgryzają się pionowo lub skośnie w drewno, gdzie budują komory poczwarkowe. Owad zimuje jako postać dojrzała i ukazuje się w maju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Kostołowski i Michalski 1962); Pojezierze Mazurskie (Nunberg 1960, Szczepański 1960, Szczepański 1960b, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1962c, Okołów 1963, Bałazy 1965); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Michalski 1962b, Bałazy 1965, Bałazy i Michalski 1984, Tomalak 1984); Puszcza Białowieska (Nunberg 1929, Nunberg 1960, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Karpiński i Strawiński 1948, Michalski 1957, Okołów 1968b); Dolny Śląsk: Wrocław-Swojczyce (Polentz 1949), okolice Legnicy (Nunberg 1960); Wzgórza Trzebnickie: leśnictwo Siemianice koło Kępna (Kiełczewski i Seniczak 1972); Górny Śląsk: nadleśnictwo Orzesze (Schnaider Z. 1974); Sudety Zachodnie: okolice Jeleniej Góry (Nunberg 1960); Sudety Wschodnie: leśnictwo Ostra Góra (Michalski 1957), okolice Kłodzka (Nunberg 1960); Beskid Zachodni: Jordanów (Nunberg 1960), Krynica (Starzyk 1983); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964), nadleśnictwo Wetlina (Bałazy 1965); Pieniny (Karpiński 1948, Karpiński i Strawiński 1948, Michalski 1957, Nunberg 1960); Polska (Nunberg 1926b, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Karpiński 1932b, Kuntze R. 1936, Michalski 1962b); «Śląsk» (Reitter 1913d, Reitter 1916, Horion 1951, Michalski 1957)