Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylesinus toranio (Danthoine in Bernard, 1788)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Skandynawii, notowany ponadto z Kaukazu. W Polsce jesionowiec mały zamieszkuje głównie tereny nizinne i podgórza, nie znany z Gór Świętokrzyskich, Sudetów i Tatr. Głównie opada jesiony, rzadziej spotykany na buku, ligustrze i bzie perskim. Chodnik macierzysty w kształcie dwuramiennej klamry o rozpiętości do 4 cm z krótkim chodnikiem wejściowym. Zakładany bywa głównie na gałęziach. Chodniki larwalne długości do 8 cm przebiegają w korze i pod korą słabo odbijając się w bielu. Komory poczwarkowe leżą głęboko w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: rezerwat Bielinek nad Odrą (Kostołowski i Michalski 1962); Pojezierze Mazurskie: okolice Rucianego (Nunberg 1960); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Kaj 1966, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1923, Nunberg 1929, Nunberg 1960, Kuntze R. 1930, Karpiński i Strawiński 1948); Puszcza Białowieska (Nunberg 1960, Karpiński i Strawiński 1948, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Kuntze R. 1936, Okołów 1968b); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1888b, Letzner 1888g, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Polentz 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Ruszkowski J.W. 1933); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Tenenbaum 1923, Nunberg 1960, Kuntze R. 1936), Ruda Wielka woj. Rzeszów (Kozikowski 1922b, Nunberg 1929, Kuntze R. 1930, Ruszkowski J.W. 1933); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927, Pfeffer 1932), Krynica (Starzyk J.R. i Łuszczak 1983); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Nunberg 1960); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964); Polska (Karpiński 1932b, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987); «Pomorze» (Nunberg 1929, Nunberg 1960); «Prusy» (Kleine 1912b, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Kuntze R. 1930); «Śląsk» (Kleine 1912b, Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1929, Nunberg 1960, Kuntze R. 1930, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948)