Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylesinus toranio (Danthoine in Bernard, 1788)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Skandynawii, notowany ponadto z Kaukazu. W Polsce jesionowiec mały zamieszkuje głównie tereny nizinne i podgórza, nie znany z Gór Świętokrzyskich, Sudetów i Tatr. Głównie opada jesiony, rzadziej spotykany na buku, ligustrze i bzie perskim. Chodnik macierzysty w kształcie dwuramiennej klamry o rozpiętości do 4 cm z krótkim chodnikiem wejściowym. Zakładany bywa głównie na gałęziach. Chodniki larwalne długości do 8 cm przebiegają w korze i pod korą słabo odbijając się w bielu. Komory poczwarkowe leżą głęboko w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Pomorskie rezerwat Bielinek nad Odrą Kostołowski i Michalski 1962
KFP 18 Pojezierze Mazurskie okolice Rucianego Nunberg 1960
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Kaj 1966, Tomalak 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka Tenenbaum 1923, Nunberg 1929, Nunberg 1960, Kuntze R. 1930, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Puszcza Białowieska Nunberg 1960, Karpiński i Strawiński 1948, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Kuntze R. 1936, Okołów 1968b
KFP 18 Dolny Śląsk Legnica Letzner 1888b, Letzner 1888g, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Polentz 1949
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Ruszkowski J.W. 1933
KFP 18 Nizina Sandomierska Rzeszów Tenenbaum 1923, Nunberg 1960, Kuntze R. 1936
KFP 18 Nizina Sandomierska Ruda Wielka woj. Rzeszów Kozikowski 1922b, Nunberg 1929, Kuntze R. 1930, Ruszkowski J.W. 1933
KFP 18 Beskid Zachodni Cieszyn Wanka 1927, Pfeffer 1932
KFP 18 Beskid Zachodni Krynica Starzyk J.R. i Łuszczak 1983
KFP 18 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Nunberg 1960
KFP 18 Bieszczady Bałazy i Michalski 1964
KFP 18 Polska Karpiński 1932b, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987
KFP 18 «Pomorze» Nunberg 1929, Nunberg 1960
KFP 18 «Prusy» Kleine 1912b, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Kuntze R. 1930
KFP 18 «Śląsk» Kleine 1912b, Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1929, Nunberg 1960, Kuntze R. 1930, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948