Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tomicus minor (Hartig, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie i północnej części Azji po Chiny, Koreę, Tajwan i Japonię, wykazywany ponadto z Afryki Północnej. Głównym żywicielem jest sosna pospolita, rzadziej żerowiska spotykano na świerku, limbie, wejmutce i kosodrzewinie. Żeruje pod cienką korą na gałęziach i w górnej części strzały. Chodnik macierzysty poprzeczny w kształcie dwuramiennej klamry, której jedno ramię jest zwykle krótsze. Kornik ten jest jednożerny, oba ramiona żerowiska wydrąża jedna i ta sama samica, która składa jaja w bocznych niszach. Chodniki larwalne krótkie. Larwy przed przepoczwarczeniem wgryzają się pionowo w drzewo.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
W Polsce cetyniec mniejszy zasiedla drzewostany sosnowe w całym kraju, notowany wielokrotnie niemal ze wszystkich krain, nie wykazany dotychczas tylko z Sudetów, Kotliny Nowotarskiej i Bieszczadów.