Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polygraphus grandiclava Thomson, 1886b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią i środkową część Europy po Mołdawię i południowo-zachodnią Ukrainę. Czterooczak limbowiec w Polsce był notowany tylko z nielicznych stanowisk w czterech krainach południowych. Głównym żywicielem tego kornika jest limba, ponadto spotykano go sporadycznie na świerku, kosodrzewinie, wejmutce, grabie, czereśni, śliwie i wiśni. Opada strzały i gałęzie. Chodnik macierzysty z wyraźną komorą godową, jedno-, dwu-, trzyramienny, przebiega raczej wzdłuż włókien. Żerowiska chrząszczy i larw wyraźnie wygryzione w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.