Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polygraphus subopacus Thomson, 1871
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony głównie w północnym zasięgu świerka w Europie i na Syberii aż po Daleki Wschód, w Europie Środkowej występuje przede wszystkim w górach. Czterooczak mniejszy w Polsce zasiedla drzewostany świerkowe zarówno na obszarach nizinnych, jak i górzystych, ale notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Żeruje głównie na świerku, niekiedy spotykano go również na jodle i sośnie przy obecności świerka w drzewostanie. Opada zwykle cieńsze drzewa stojące. Obraz żerowiska wieloramienny, głównie o przebiegu poprzecznym. Chodnik macierzysty z 4-6 ramionami długości do 6 cm, zatkany trocinkami na całej długości. Żerowiska leżą przeważnie w korze. W ciągu roku występują prawdopodobnie dwa pokolenia. Kojkę obserwowano w kwietniu i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Podlasie: nadleśnictwo Parczew — uroczysko Smolarz w leśnictwie Smolarz, leśnictwo Gościniec (Karpiński 1934c); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1935, Karpiński 1949d, Karpiński i Strawiński 1948); Górny Śląsk: okolice Bytomia (Scholz E. 1906); Wyżyna Małopolska: Snochowice (Karpiński 1926, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948), okolice Kielc (Nunberg 1982); Góry Świętokrzyskie (Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska: nadleśnictwo Lublin — uroczysko Brzostówka w leśnictwie Lubartów (Karpiński 1934c); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918), okolice Zamościa (Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Nunberg 1982, Karpiński i Strawiński 1948); Pieniny: Park Narodowy (Karpiński 1948); Tatry (Pfeffer 1932); Polska (Karpiński 1932b, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987)