Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carphoborus cholodkovskyi Spessivtseff, 1916
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący tajgę w europejskiej części byłego ZSRR i Zachodnią Syberię, notowany ponadto ze Szwecji. W Polsce listwiaczek Chołodkowskiego jest znany dotychczas tylko z borów bagiennych Puszczy Białowieskiej. Gatunek monofagiczny, żerujący tylko na sośnie pospolitej. Opada tylko stare drzewa osłabione uprzednią działalnością innych gatunków korników i grzybów. Żerowiska są zakładane głównie na środkowej i górnej części strzały, niekiedy na gałęziach. Obraz żerowiska gwiazdkowy; z obszernej komory godowej odchodzi kilka, do siedmiu chodników macierzystych długości do około 9 cm, przebiegających raczej wzdłuż włókien. Chodniki larwalne stosunkowo krótkie często są poplątane. Żerowiska leżą pod korą, częściowo odbite w drewnie. Rozwój jednego pokolenia trwa trzy lata; larwa zimuje dwukrotnie. Rójka chrząszczy przypada na czerwiec-lipiec.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Borowski S. i Cz. Okołów. 1968. Ogólna charakterystyka fauny Puszczy. W: J. B. Faliński (red.), Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej. Warszawa, str. 130-132, rys. 36-37. – F.

Karpiński J. J. 1931. Korniki (Ipidae) Puszczy Białowieskiej. Pol. Pismo Ent., Lwów, 10, str. 18-39, 1, pl. 1. – F.

Karpiński J. J. [1932]. Z Parku Narodowego w Bialowieży. Ochr. Przyr., Kraków, 11, str. 188-189. – F.

Karpiński J. J. 1932b. Geograficzne rozsiedlenie korników na ziemiach polskich i kwestja dwu zasiągów świerka w świetle badań ipidologicznych. Sylwan, Lwów, 50, str. 92-113. – F.

Karpiński J. [J.]. 1932c. Park Narodowy Białowieski, jego znaczenie naukowe i turystyczne. Las Pol., Warszawa, 12, str. 221-235. – F.

Karpiński J. J. 1933b. Fauna korników puszczy Białowieskiej na tle występujących w puszczy typów drzewostanów. Rozpr. Spraw. Zakł. Dośw. L. P., Warszawa, 1, str. 1-68, 18 rys., 8 pl. – F.

Karpiński J. J. 1949d. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskicj. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn., Warszawa, 56, str. 1-212, 1 rys., 28 fot., 2 pl. – F.

Karpiński J. J. i K. Strawiński. 1948. Korniki ziem Polski. Ann. UMCS, C, Lublin, Suppl. IV, 239 str., 100 rys., XXVIII pl. – F, S: 18.

Nunberg M. 1954. Korniki – Scolytidae, Wyrynniki – Platypodidae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 99–100. Warszawa, 106 str., 280 rys. – F.

Nunberg M. 1982. Korniki – Scolytidae, Wyrynniki – Platypodidae. [Wydanie drugie]. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 99–100. Warszawa, 115 str., 277 rys. – F.

Okołów Cz. 1968b. Stawonogi i inne bezkręgowce. W: J. B. Faliński «Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej». Warszawa, str. 153–161. – F.

Okołów Cz. i J. Szymczak. 1963. Białowieski Park Narodowy – żywe laboratorium. Las Pol., Warszawa, 37, 8, str. 3–5, 3 rys. – F.

Schedl K. E. 1932. Scolytidae, Platypodidae. W: Winkler A., Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae, pars 13. Wien, str. 1632–1647. – F.