Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carphoborus cholodkovskyi Spessivtseff, 1916
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący tajgę w europejskiej części byłego ZSRR i Zachodnią Syberię, notowany ponadto ze Szwecji. W Polsce listwiaczek Chołodkowskiego jest znany dotychczas tylko z borów bagiennych Puszczy Białowieskiej. Gatunek monofagiczny, żerujący tylko na sośnie pospolitej. Opada tylko stare drzewa osłabione uprzednią działalnością innych gatunków korników i grzybów. Żerowiska są zakładane głównie na środkowej i górnej części strzały, niekiedy na gałęziach. Obraz żerowiska gwiazdkowy; z obszernej komory godowej odchodzi kilka, do siedmiu chodników macierzystych długości do około 9 cm, przebiegających raczej wzdłuż włókien. Chodniki larwalne stosunkowo krótkie często są poplątane. Żerowiska leżą pod korą, częściowo odbite w drewnie. Rozwój jednego pokolenia trwa trzy lata; larwa zimuje dwukrotnie. Rójka chrząszczy przypada na czerwiec-lipiec.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.