Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Scolytus ensifer Eichhoff, 1881
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i południową część Europy (prócz Półwyspu Iberyjskiego), na wschód docierający do Ukrainy, Kaukazu, Turcji i Azerbejdżanu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych głównie na obszarach nizinnych. Gatunek monofagiczny, żerujący na wiązach, na ich gałązkach i gałęziach do 5 cm średnicy. Chodnik macierzysty długi, pojedynczy, niekiedy podwójny lub potrójny. W żerowisku może występować nie tylko jedna samiczka, ale nawet 2-4. W przypadku pojedynczego chodnika macierzystego, zawsze biegnie on w górę od komory godowej; w przypadku chodnika podwójnego komora godowa jest szeroka i jeden chodnik skierowany jest do góry, zaś chodnik drugi do dołu; gdy występuje potrójny chodnik dwa ich ramiona skierowane są w dół, a jeden w górę. Chodniki larwalne ściśle ułożone, przebiegają w korze lub w bielu, końce chodników umieszczone są głęboko w bielu, gdzie odbywa się również przepoczwarczenie. Postacie dojrzałe prowadzą żer regeneracyjny i uzupełniający u nasady liści i cienkich gałązek w koronach drzew, wprowadzając przy tym zarodniki grzyba powodującego holenderską chorobę wiązów, tzw. grafiozę.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Bałazy S. 1966c. Grzyby owadobójcze z rzędu Hypomycetes na szkodliwych owadach leśnych w Polsce. Roczn. WSR Poznań, Poznań, 27, str. 21-30. – F.

Bałazy S., Gidaszewski A. i J. Michalski. 1974. Badania nad fauną ksylofagów Wielkopolskiego Parku Narodowego, I. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, Poznań, 27, str. 83-102. – F.

Bałazy S. i J. Michalski. 1962b. Pasożyty korników (Coleoptera, Scolytidae) z rzędu błonkówek (Hymenoptera) występujące w Polsce. Pr. Kom. Nauk Roln. i Leśn. Pozn. TPN, Poznań, 13 (1), str. 71-141, 1 wklejka nieliczbowana. – F.

Bałazy S. i J. Michalski. 1984. Wstępna charakterystyka entomofauny drewna i środowiska podkorowego drzew w Wielkopolskim Parku Narodowym. Fol. For. Pol., A, Warszawa, 25, str. 163-184, 1 rys. – F.

Grygier P. i J. Michalski. 1978. Observations on the emergence and sex ratio of some parasites of Scolytus sp. (Col., Scolytidae) under natural conditions. Bull. Soc. Amis. Sci. Lett. Poznań, Sér. D, Poznań, 17, str. 209-220, 3 rys., 1 pl. nlb. – F.

Jacentkovskij E. [V.]. 1912. Zamjatki o žukach-stafilinach russkoj fauny (Coleoptera, Staphylinidae). II. Russ. Ent. Obozr., S.-Peterburg, 12, str. 452-467. – F.

Jakobson G. [G.]. 1913b. Łomnicki, M. Wykaz chrząszczów czyli tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich (Catalogus coleopterorum Poloniae). [Kosmos (Lwów), 1913, n° 1-3, str. 21-164]. Russ. Ent. Obozr., S.-Peterburg, 13, str. 371-372. – F.

Kiełczewski B. i J. Michalski. 1962. Wpływ roztoczy (Acarina) na gęstość populacji ogłodków (Scolytinae). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., Warszawa, 35, str. 133-135. – F.

Kostołowski A. i J. Michalski. 1962. Wstępne uwagi do fauny korników (Coleoptera, Scolytidae) rezerwatu leśno-stepowego w Bielinku nad Odrą. Przyr. Pol. Zach., Poznań, 4, str. 149-152, 1 rys. – F.

Lipa J. J. 1968d. Stempellia scolyti (Weiser) comb. nov. and Nosema scolyti sp. n. microsporidian parasites of four species of Scolytus (Coleoptera). Acta Protozool., Warszawa, 6, str. 69-78, VIII tt. – F.

Lipa J. J. i W. Chmielewski. 1977. Pasożytniczy roztocz Pyemotes scolyti Oud. (Acarina, Pyemotidae) na ogłodku - Scolytus pygmaeus Fabr. (Coleoptera, Scolytidae). Pol. Pismo Ent., Wrocław, 47, str. 345-349, 5 fot. – F.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Michalski J. 1957b. Nowy dla fauny Polski gatunek ogłodka – Scolytus ensifer Eichh. (Coleoptera, Scolytidae). Pol. Pismo Ent., Wrocław, 26, str. 461. – F.

Michalski J. 1957c. Możliwość występowania Scolytus (Scolytochelus) ensifer Eichh. (Col., Scolytidae) w Wielkopolsce. (Notatka wstępna). Roczn. WSR Poznań, Poznań, 1, str. 73–77, 5 rys. – F.

Michalski J. 1959b. Uwagi na temat monofagizmu i polyfagizmu u krajowych ogłodków (Coleoptera, Scolytinae). Pol. Pismo Ent., B, Wrocław, 15–16, str. 167–176. – F.

Michalski J. 1960. Nowy gatunek i odmiana rośliny żywicielskiej oraz nowe stanowiska Scolytus (Scolytochelus) ensifer Eichh. (Coleoptera, Scolytidae). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Poznań, 6, str. 233–238, 3 rys. – F.

Michalski J. 1962. Rozsiedlenie geograficzne ogłodków wiązowych (Coleoptera, Scolytinae) w Polsce Zachodniej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Poznań, 10, str. 67–74, 1 mapa. – F.

Michalski J. 1962b. Wrogowie naturalni ogłodka mieczonośnego Scolytus (Scolytochelus) ensifer Eichh. (Coleoptera, Scolytidae). Pr. Kom. Nauk Roln. i Leśn. Pozn. TPN, Poznań, 13, 1, str. 15–49, 6 rys. – F.

Michalski J. 1962c. Ulmenbefall durch Splintkäfer der Gattung Scolytus Geoffr. (Coleoptera, Scolytidae) in Poznań (Polen). Verh. XI. Int. Kongr. Ent., Wien, 2, str. 273–276, 1 rys. – F.

Michalski J. 1962d. Die geographische Verbreitung der Splintkäfer in West-Polen (Coleoptera, Scolytinae). Rovart. Közlem., Budapest, S. N., 15, str. 199–204, 1 mapa. – F.

Michalski J. 1964. Biologia Scolytus (Scolytochelus) ensifer Eichh. (Coleoptera, Scolytidae). Pr. Kom. Nauk Roln. i Leśn. PTPN, Poznań, 16, 3, str. 31–79, 25 rys. – F.

Michalski J. 1973. Two species of Chalcids (Hymenoptera, Chalcidoidea) new to the Polish fauna, parasiting bark beetles (Scolytidae). Pol. Pismo Ent., Wrocław, 43, str. 789–791, 1 t. – F.

Michalski J. 1976. Sex ratio of some Chalcids (Hym., Chalcidoidea) parasitizing Scolytus ssp. (Col., Scolytidae) during the development of the host generation. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 46, str. 3–16, 5 rys. – F.

Nunberg M. 1954. Korniki – Scolytidae, Wyrynniki – Platypodidae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 99–100. Warszawa, 106 str., 280 rys. – F.

Nunberg M. 1960. Wiadomości o występowaniu niektórych korników (Col., Scolytidae) na ziemiach Polski. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 30, str. 153–162. – F.

Nunberg M. 1982. Korniki – Scolytidae, Wyrynniki – Platypodidae. [Wydanie drugie]. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 99–100. Warszawa, 115 str., 277 rys. – F.

Schedl K. E. 1948. Bestimmungstabellen der palaearktischen Borkenkäfer. Teil III. Die Gattung Scolytus Geoffr. Zbl. Gesamtgeb. Ent. Monogr., Linz, 1, 67 str., 61 rys. – F.

Schedl K. E. 1981. Scolytidae, Platypodidae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 10. Krefeld, str. 34–101, ill. – F.

Szczepański H. 1961. Chalcid-flies from the genus Platygerrhus Thoms., parasitizing on bark-beetles, with the description of the species Pl. millenius sp. n. (Hymenoptera, Pteromalidae). Pol. Pismo Ent., Wrocław, 31, str. 3–11, 9 str. – F.

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon

Tomalak M. 1984. Zgrupowania kózkowatych i kornikowatych (Coleoptera; Cerambycidae et Scolytidae) w lasach Dziewiczej Góry pod Poznaniem. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., C, Warszawa-Poznań, 34, str. 67–87, 4 rys. – F.