Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scolytus ensifer Eichhoff, 1881
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i południową część Europy (prócz Półwyspu Iberyjskiego), na wschód docierający do Ukrainy, Kaukazu, Turcji i Azerbejdżanu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych głównie na obszarach nizinnych. Gatunek monofagiczny, żerujący na wiązach, na ich gałązkach i gałęziach do 5 cm średnicy. Chodnik macierzysty długi, pojedynczy, niekiedy podwójny lub potrójny. W żerowisku może występować nie tylko jedna samiczka, ale nawet 2-4. W przypadku pojedynczego chodnika macierzystego, zawsze biegnie on w górę od komory godowej; w przypadku chodnika podwójnego komora godowa jest szeroka i jeden chodnik skierowany jest do góry, zaś chodnik drugi do dołu; gdy występuje potrójny chodnik dwa ich ramiona skierowane są w dół, a jeden w górę. Chodniki larwalne ściśle ułożone, przebiegają w korze lub w bielu, końce chodników umieszczone są głęboko w bielu, gdzie odbywa się również przepoczwarczenie. Postacie dojrzałe prowadzą żer regeneracyjny i uzupełniający u nasady liści i cienkich gałązek w koronach drzew, wprowadzając przy tym zarodniki grzyba powodującego holenderską chorobę wiązów, tzw. grafiozę.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.