Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scolytus kirschii Skalitzky, 1876
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje zachodnią i środkową część Europy, na wschód dociera do krajów wokół Morza Kaspijskiego aż po Ural, notowany ponadto z Algierii i Iraku. W Polsce ogłodek Kirscha jest rzadko spotykanym kornikiem, wykazywanym dotychczas z terenów nizinnych w siedmiu krainach. Żeruje głównie na gałęziach, niekiedy na strzałach przeważnie wiązu, rzadziej osiki, białodrzewia, jesionu i czereśni. Samica drąży w korze podłużny chodnik macierzysty długości 0,5-2,5 cm, szerokości około 1 mm, od otworu wejściowego zwykle w górę. Chodniki larwalne nieliczne, krótkie, o nieregularnym przebiegu, niekiedy biegnące ukośnie w stosunku do włókien drewna. Żerowiska drążą początkowo w korze, później w bielu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.