Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Scolytus laevis Chapuis, 1869
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej części Europy, na północ docierający do Danii i południowych prowincji Fennoskandii, a na wschód po linię Smoleńsk — Moskwa, Kaukaz, Zakaukazie. Ogłodek czarny jest w Polsce rzadko znajdowany, notowany dotychczas tylko z Pienin i nielicznych stanowisk nizinnych w czterech krainach. Głównym żywicielem tego kornika jest wiąz, sporadycznie spotykano go na buku, dębie, lipie, olszy, klonie, jaworze, jabłoni, śliwie i czereśni. Opada zarówno pnie, jak i gałęzie. Chodniki macierzyste, jednoramienne, podłużne, niekiedy na początku zakrzywione, długości 4-10 cm, szerokości do 2,5 mm. Chodniki larwalne, ściśle ułożone, na początku prostopadłe i rozchodzące się na boki, końce ich są równoległe do chodnika macierzystego. Żerowiska wyraźnie w bielu, gdzie również zakładane są komory poczwarkowe.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Bałazy S. 1966b. Obserwacje mikoz niektórych owadów pożytecznych w leśnictwie. Roczn. WSR Poznań, Poznań, 27, str. 15-19. – F.

Bałazy S. 1966c. Grzyby owadobójcze z rzędu Hypomycetes na szkodliwych owadach leśnych w Polsce. Roczn. WSR Poznań, Poznań, 27, str. 21-30. – F.

Karpiński J. J. 1948. Przyczynek do znajomości fauny korników Parku Narodowego w Pieninach. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 5, str. 225-232. – F.

Karpiński J. J. i K. Strawiński. 1948. Korniki ziem Polski. Ann. UMCS, C, Lublin, Suppl. IV, 239 str., 100 rys., XXVIII pl. – F, S: 18.

Lucht W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Krefeld, 342 str., 1 mapa. – F.

Michalski J. 1962. Rozsiedlenie geograficzne ogłodków wiązowych (Coleoptera, Scolytinae) w Polsce Zachodniej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Poznań, 10, str. 67–74, 1 mapa. – F.

Michalski J. 1962c. Ulmenbefall durch Splintkäfer der Gattung Scolytus Geoffr. (Coleoptera, Scolytidae) in Poznań (Polen). Verh. XI. Int. Kongr. Ent., Wien, 2, str. 273–276, 1 rys. – F.

Michalski J. 1962d. Die geographische Verbreitung der Splintkäfer in West-Polen (Coleoptera, Scolytinae). Rovart. Közlem., Budapest, S. N., 15, str. 199–204, 1 mapa. – F.

Nunberg M. 1954. Korniki – Scolytidae, Wyrynniki – Platypodidae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 99–100. Warszawa, 106 str., 280 rys. – F.

Nunberg M. 1982. Korniki – Scolytidae, Wyrynniki – Platypodidae. [Wydanie drugie]. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 99–100. Warszawa, 115 str., 277 rys. – F.

Schedl K. E. 1981. Scolytidae, Platypodidae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 10. Krefeld, str. 34–101, ill. – F.

Sierpiński Z. 1968. Materiały do poznania pasożytów niektórych szkodliwych owadów leśnych. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 38, str. 429–439. – F.