Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scolytus laevis Chapuis, 1869
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej części Europy, na północ docierający do Danii i południowych prowincji Fennoskandii, a na wschód po linię Smoleńsk — Moskwa, Kaukaz, Zakaukazie. Ogłodek czarny jest w Polsce rzadko znajdowany, notowany dotychczas tylko z Pienin i nielicznych stanowisk nizinnych w czterech krainach. Głównym żywicielem tego kornika jest wiąz, sporadycznie spotykano go na buku, dębie, lipie, olszy, klonie, jaworze, jabłoni, śliwie i czereśni. Opada zarówno pnie, jak i gałęzie. Chodniki macierzyste, jednoramienne, podłużne, niekiedy na początku zakrzywione, długości 4-10 cm, szerokości do 2,5 mm. Chodniki larwalne, ściśle ułożone, na początku prostopadłe i rozchodzące się na boki, końce ich są równoległe do chodnika macierzystego. Żerowiska wyraźnie w bielu, gdzie również zakładane są komory poczwarkowe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Michalski 1962, Michalski 1962c, Michalski 1962d); Podlasie: nadleśnictwo Radzyń Podlaski (Sierpiński 1968); Dolny Śląsk: Opole (Michalski 1962); Wyżyna Lubelska: Puławy (Bałazy 1966b, Bałazy 1966c); Pieniny (Karpiński 1948, Karpiński i Strawiński 1948); Polska (Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987); «Karpaty» (Schedl 1981)