Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Scolytus pygmaeus (Fabricius, 1787)
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową Europę oraz europejską część byłego ZSRR, wykazywany ponadto z południowej Szwecji. Ogłodek karzełek jest w Polsce dość rzadko spotykany zarówno na niżu, jak i w górach, notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Opada zarówno gałęzie, jak i strzały, głównie wiązu, rzadziej buka, graba, olszy, lipy, jawora, leszczyny i drzew owocowych. Komora godowa prosta lub zakrzywiona, odchodzący od niej chodnik macierzysty długości 4-10 cm skierowany ku górze, przebiega głównie w korze, częściowo odbijając się w bielu. Niekiedy występują 2 albo 3-4 chodniki macierzyste. W przypadku dwu chodników z komory godowej odchodzi jeden chodnik w górę, a drugi w dół; jeżeli występują trzy-cztery chodniki, to przebiegają one promieniście z komory godowej. Chodniki larwalne nieliczne, nierównej szerokości i długości do 4 cm, drążone są głównie w korze. Komory poczwarkowe są zakładane w bielu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Dommer 1850, Lentz 1857, Lüllwitz 1916, Michalski 1962, Michalski 1962d); Pojezierze Pomorskie (Bałazy i Michalski 1962b, Kiełczewski i Michalski 1962, Kostołowski i Michalski 1962, Michalski 1962, Michalski 1962b, Michalski 1962d); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Kugelann 1794, Lentz 1857); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Sitowski 1930, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Michalski 1959, Michalski 1962, Michalski 1962b, Michalski 1962c, Michalski 1973, Michalski 1976, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Michalski 1962, Kaj 1966, Lipa 1968d, Bałazy i in. 1974, Lipa i Chmielewski 1977, Grygier i Michalski 1978, Bałazy i in. 1979, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); Puszcza Białowieska (Karpiński i Strawiński 1948, Karpiński 1949, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1845, Letzner 1871, Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Scholz R. 1927d, Bałazy i Michalski 1962b, Michalski 1962, Michalski 1962d); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk (Kelch 1846, Michalski 1962, Michalski 1962d, Schnaider Z. 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Karpiński 1925), Zakrzew koło Częstochowy (Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); Wyżyna Małopolska: Łódź (Michalski 1973, Michalski 1976); Wyżyna Lubelska: okolice Hrubieszowa, Puławy (Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948), Puławy (Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Bałazy 1966c, Karpiński i Strawiński 1948), leśnictwo Strzelce (Fejfer F. 1927); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka — rezerwat «Koło» (Starzyk J.R. 1974d, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981); Sudety Wschodnie: Prudnik (Michalski 1962); Beskid Wschodni: Małkowice (Anonim 1968c), okolice Przemyśla (Trella 1930c); Pieniny: Ociemne (Karpiński i Strawiński 1948, Karpiński 1948); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987); «Pomorze» (Schilsky 1888, Trédl 1907, Schilsky 1909, Kleine 1912b, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); «Prusy» (Siebold 1847, Andersch 1851, Zebe G. 1853, Trédl 1907, Kleine 1912b, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1852, Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); «Galicja» (Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)