Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scolytus rugulosus (Müller, 1818b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południowe prowincje Fennoskandii, na wschód docierający do Azji Środkowej po Bajkał, Azji Mniejszej i Iranu. Zawleczony do Afryki Północnej, Argentyny, Chile i Ameryki Północnej. Ogłodek szorstki występuje w całym kraju, prócz wyższych partii górskich, ale nie jest jeszcze znany z niektórych krain. Opada gałęzie i cieńsze pnie osłabionych drzew, głównie owocowych, notowany również, lecz rzadko z buka, graba, brzozy, wiązu, głogu, jarzębiny, czeremchy i kruszyny. Chodnik macierzysty długości do 4 cm, przebiega wzdłuż włókien drewna, niekiedy skośnie, rzadko poprzecznie, niekiedy jest on bardzo krótki w postaci zagłębienia. Chodniki larwalne długie, gęsto ułożone, niekiedy krzyżujące się, przebiegają głównie w korze, słabo odbijając się w bielu. Larwy przed przepoczwarczeniem wgryzają się w biel i zakładają w drewnie komory poczwarkowe. Rójka postaci dojrzałych występuje w lipcu-wrześniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962b); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866, Lentz 1879, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1962c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Ruszkowski J.W. 1925, Ruszkowski J.W. 1933, Kéler 1927, Minkiewicz 1935, Minkiewicz 1935b, Minkiewicz 1937, Kuntze R. 1936, Michalski 1961, Michalski 1962b, Michalski 1973, Michalski 1976, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Michalski 1962, Kaj 1966, Bałazy i in. 1974, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka (Nunberg 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. 1935f, Kéler 1935b, Kuntze R. 1936, Wiąckowski 1958b, Kinelski i Szujecki 1959, Wiąckowski i Wiąckowska 1961); Puszcza Białowieska (Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1847, Letzner 1880e, Roger 1856, Scholz R. 1927d); Górny Śląsk (Ratzeburg 1837, Kelch 1846, Roger 1856, Scheidt 1919), Bełsznica koło Wodzisławia (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Nowicki M. 1874, Lgocki 1908, Karpiński 1925, Nunberg 1929); Wyżyna Małopolska (Woroniecka 1924b, Karpiński 1926, Nunberg 1929, Mokrzecki 1931, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. 1935f, Szymczakowski 1960); Góry Świętokrzyskie (Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska (Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Woroniecka 1924b, Nunberg 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Ruszkowski J.W. 1935f, Kuntze R. 1936); Roztocze (Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1927); Nizina Sandomierska: Gawłówek (Kotula 1873), Niepołomice (Nunberg 1947); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1899); Beskid Zachodni: Mogilany koło Krakowa (Kotula 1873, Nowicki M. 1874), okolice Cieszyna (Nunberg 1930b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964); Pieniny (Sitowski 1930, Karpiński 1948); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Trédl 1907, Kleine 1912b); «Prusy» (Trédl 1907, Kleine 1912b); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Hedwig 1939); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)