Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scolytus scolytus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje głównie południową i środkową część Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Skandynawię; na wschód docierający do Irkucka i północnego Iranu, notowany ponadto z Maroka i Balearów. Ogłodek wiązowiec w Polsce jest rozpowszechniony na całym niżu i na podgórzach. Kornik ten żeruje głównie na wiązach, rzadko i sporadycznie spotykano go na dębach, grabie, topoli czarnej, wierzbach, jesionie, orzechu i leszczynie. Opada zarówno pnie, jak i gałęzie; w czasie żeru uzupełniającego w koronach drzew roznosi zarodniki pasożytniczego grzyba. Chodnik macierzysty jednoramienny, długości do 10 cm i szerokości 2-3 mm. Liczne chodniki larwalne długości do 15 cm, gęsto i dość regularnie ułożone, przebiegają w górę i w dół. Żerowiska zaznaczają się wyraźniej w korze niż w bielu. W przypadku żerowiska pod grubą korą komory poczwarkowe są budowane w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Michalski 1962, Michalski 1962d); Pojezierze Pomorskie (Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962b, Kostołowski i Michalski 1962, Michalski 1962, Michalski 1962d); Pojezierze Mazurskie (Kugelann 1794, Koehler i in. 1959, Michalski 1959b, Bałazy i Michalski 1962c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Rehberg 1904, Szulczewski 1922, Nunberg 1929, Gruhl 1930, Sitowski 1930, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Kéler 1935, Kéler 1935b, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948, Koehler i in. 1958, Koehler i in. 1959, Wiąckowski 1958b, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984, Michalski 1962, Michalski 1962b, Michalski 1962c, Michalski 1962d, Kaj 1966, Lipa 1968d, Bałazy i in. 1974, Majewski T. 1974, Bałazy i in. 1977, Lipa i Chmielewski 1977, Bałazy i in. 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1980, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984, Bałazy i in. 1989); Nizina Mazowiecka (Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Sierpiński 1968, Burakowski 1982); Puszcza Białowieska (Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Karpiński i Strawiński 1948); Dolny Śląsk (Letzner 1845, Kelch 1846, Roger 1856, Kolbe W. 1896, Scholz R. 1927d, Michalski 1962, Michalski 1962d, Strojny 1970b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Michalski 1962, Michalski 1962d, Schnaider Z. 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Myczkowski 1954); Wyżyna Małopolska: nadleśnictwo Meszcze (Koehler i in. 1958); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Bałazy 1966b, Bałazy 1966c); Roztocze (Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1927); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Bałazy i Michalski 1962b, Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Michalski 1957, Michalski 1962); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Michalski 1957, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987, Sierpiński i Lech 1989); «Prusy» (Siebold 1847, Andersch 1851, Zebe G. 1853, Lentz 1856, Lentz 1857, Lentz 1879, Kleine 1912b); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1852, Zebe G. 1853, Letzner 1854c, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)