Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Monotoma (Monotoma) testacea Motschulsky, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek palearktyczny, zawleczony także do Ameryki Południowej; w Europie rozsiedlony od krajów śródziemnomorskich aż do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii. Występuje na ogól lokalnie, ale nieraz w miejscu pojawu poławiany w większej liczbie osobników. W Polsce bardzo rzadko znajdowany, wykazany dotychczas tylko z czterech krain. Spotykany w ciągu całego roku, ale częściej na jesieni i w zimie wśród rozkładających się szczątków roślinnych, w pryzmach kompostowych, sianie oraz słomie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Horion 1960); Nizina Mazowiecka: Warszawa i oklice (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960, Ślipiński 1981); Dolny Śląsk (Letzner 1881b, Letzner 1888, Gerhardt 1901, Gerhardt 1908, Gerhardt 1910, Horion 1960); Górny Śląsk: Bytom (Polentz 1937, Horion 1960); «Śląsk» (Kraatz 1876, Schilsky 1888, Gerhardt 1908f, Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Horion 1951); «gubernia warszawska» (Jakobson 1915)