Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityogenes bistridentatus (Eichhoff, 1878c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zasiedlający góry i podgórza w środkowej części Europy, na wschód docierający do Krymu, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce rytownik kosodrzewinowiec był notowany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w krainach zachodnich i południowych. Żeruje głównie na kosodrzewinie, rzadziej na limbie i świerku, wyjątkowo na sośnie. Opada drzewa stojące i materiały leżące. Żerowiska wieloramienne, podłużne, wyraźnie zaznaczone w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Kaj 1966
KFP 18 Dolny Śląsk okolice Legnicy, Nysy Gerhardt 1910
KFP 18 Górny Śląsk Panewnik Scholz E. 1907
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989
KFP 18 Wyżyna Lubelska Janów Lubelski Fejfer F. 1927
KFP 18 Roztocze Tenenbaum 1918, Fejfer F. 1927
KFP 18 Nizina Sandomierska okolice Biłgoraja Nunberg 1930
KFP 18 Sudety Zachodnie Gerhardt 1907b, Gerhardt 1907d, Gerhardt 1910, Pfeffer 1932, Horion 1935, Nunberg 1960
KFP 18 Beskid Zachodni Nunberg 1928, Nunberg 1929, Nunberg 1960, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967
KFP 18 Kotlina Nowotarska Zakopane Anonim 1913, Nunberg 1929
KFP 18 Tatry Kozikowski 1922b, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929, Nunberg 1930b, Nunberg 1947c, Nunberg 1960, Pfeffer 1932, Horion 1935, Szymczakowski 1962b
KFP 18 Polska Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987
KFP 18 «Śląsk» Trédl 1907, Schilsky 1909, Hagedorn 1910, Kleine 1912b, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1913d, Kleine 1914b, Reitter 1916, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929, Horion 1951, Schedl 1981
KFP 18 «Karpaty Zachodnie» Pfeffer 1932
KFP 18 «Beskidy» Pfeffer 1932