Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem całą Europę, w Fennoskandii docierający do skrajnych obszarów północnych, a na wschód przez Syberię sięgający po Koreę i Japonię. Najczęściej spotykany na świerku, a przy braku obecności świerka w drzewostanie występuje również na sośnie, kosodrzewinie, limbie, modrzewiu, jodle i wejmutce. Opada głównie górną część strzały i gałęzie. Obraz żerowiska gwiaździsty, chodniki larwalne przebiegają częściowo lub całkowicie w drewnie. Zimuje przeważnie w stadium postaci dojrzałej, rzadziej wyrośniętej larwy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
Rytownik pospolity jest rozpowszechniony w całym kraju, notowany ze wszystkich krain z wyjątkiem Kotliny Nowotarskiej.