Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761)
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem całą Europę, w Fennoskandii docierający do skrajnych obszarów północnych, a na wschód przez Syberię sięgający po Koreę i Japonię. Najczęściej spotykany na świerku, a przy braku obecności świerka w drzewostanie występuje również na sośnie, kosodrzewinie, limbie, modrzewiu, jodle i wejmutce. Opada głównie górną część strzały i gałęzie. Obraz żerowiska gwiaździsty, chodniki larwalne przebiegają częściowo lub całkowicie w drewnie. Zimuje przeważnie w stadium postaci dojrzałej, rzadziej wyrośniętej larwy.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
[Brak szczegółowych danych o rozmieszczeniu]

Uwagi:
Rytownik pospolity jest rozpowszechniony w całym kraju, notowany ze wszystkich krain z wyjątkiem Kotliny Nowotarskiej.