Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityogenes irkutensis Eggers, 1910
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący środkową i wschodnią część Europy oraz Syberię, notowany ponadto z Finlandii, Karelii i północnej Szwecji. Rytownik irkucki jest w Polsce rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Biologicznie związany z sosną. Opada gałęzie i tylce po obłamanych gałęziach na uschniętych lub usychających drzewach. Komora godowa i chodniki macierzyste oraz żerowiska typu gwiaździstego są wygryzane głęboko w bielu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Łochów koło Warszawy (Nunberg 1969); Podlasie (Karpiński 1931); Puszcza Białowieska (Karpiński 1931, Karpiński 1932, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Schnaider 1937, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1960); Góry Świętokrzyskie (Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Nunberg 1960); Polska (Schedl 1932, Schedl 1981, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987); «Śląsk» (Karpiński 1932b)

Uwagi:
Puszcza Białowieska: — terra typica! dla P. monacensis var. białowieżensis Karp.;