Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pityogenes quadridens (Hartig, 1834)
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony w środkowej i północnej części Europy, w Fennoskandii sięgający do skrajnych obszarów północnych, a na wschód do Jakucji na Syberii. Rytownik czterozębny w Polsce jest szeroko rozpowszechniony na całym niżu i na podgórzach, nie notowany jeszcze z niektórych krain południowych. Głównym żywicielem jest sosna pospolita, rzadziej występuje na świerku, kosodrzewinie, limbie i sośnie czarnej. Opada zarówno górną część strzały i gałęzie starszych drzew stojących, jak i młode drzewa oraz leżaninę. Żerowiska typu gwiaździstego głęboko wygryzione w bielu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Choczewo (Burzyński J. 1971); Pojezierze Pomorskie: Puszcza Tucholska (Nunberg 1930, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936); Pojezierze Mazurskie (Nunberg 1930, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1962c, Kinelski i Szujecki 1964); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Kéler 1927, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Kaj 1966, Burzyński J. 1971, Kiełczewski i Wiśniewski 1984); Nizina Mazowiecka: Henryków (Burzyński J. 1971), nadleśnictwo Ciechanów (Sierpiński 1980b); Podlasie: nadleśnictwo Włodawa (Sierpiński 1980b); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Frickhinger 1919, Kéler 1923b, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1932c, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Nunberg i Wiąckowski 1958); Dolny Śląsk (Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1928, Nunberg 1929, Schnaider Z. i Ordon 1978); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Eichler W. 1914, Karpiński 1925, Nunberg 1929); Wyżyna Małopolska (Kéler 1922c, Kozikowski i Kuntze 1925, Karpiński 1926, Nunberg 1929, Wiąckowski 1958b, Dominik 1966e, Dominik 1972, Sierpiński 1980b), góra Zelejowa (Kuśka*); Góry Świętokrzyskie: Bodzentyn (Jacentkovskij 1912, Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska (Jacentkovskij 1912, Nunberg 1929, Sierpiński 1980b); Roztocze (Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1918, Kozikowski 1922b, Kozikowski i Kuntze 1925, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Nunberg 1930); Nizina Sandomierska (Nunberg 1929, Król 1980, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Jordanów (Nunberg 1929, Nunberg 1930b); Bieszczady: nadleśnictwo Komańcza (Bałazy i Michalski 1964, Bałazy i Michalski 1964b); Polska (Karpiński 1932b, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Michalski 1962b, Kinelski i Szujecki 1964, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Kleine 1912b, Kéler 1927, Nunberg 1929); «Prusy» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Śląsk» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929)