Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pityogenes quadridens (Hartig, 1834)
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony w środkowej i północnej części Europy, w Fennoskandii sięgający do skrajnych obszarów północnych, a na wschód do Jakucji na Syberii. Rytownik czterozębny w Polsce jest szeroko rozpowszechniony na całym niżu i na podgórzach, nie notowany jeszcze z niektórych krain południowych. Głównym żywicielem jest sosna pospolita, rzadziej występuje na świerku, kosodrzewinie, limbie i sośnie czarnej. Opada zarówno górną część strzały i gałęzie starszych drzew stojących, jak i młode drzewa oraz leżaninę. Żerowiska typu gwiaździstego głęboko wygryzione w bielu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Choczewo Burzyński J. 1971
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Puszcza Tucholska Nunberg 1930, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Nunberg 1930, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1962c, Kinelski i Szujecki 1964
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Kéler 1927, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Kaj 1966, Burzyński J. 1971, Kiełczewski i Wiśniewski 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka Henryków Burzyński J. 1971
KFP 18 Nizina Mazowiecka nadleśnictwo Ciechanów Sierpiński 1980b
KFP 18 Podlasie nadleśnictwo Włodawa Sierpiński 1980b
KFP 18 Puszcza Białowieska Escherich 1917, Frickhinger 1919, Kéler 1923b, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1932c, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Nunberg i Wiąckowski 1958
KFP 18 Dolny Śląsk Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1928, Nunberg 1929, Schnaider Z. i Ordon 1978
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Eichler W. 1914, Karpiński 1925, Nunberg 1929
KFP 18 Wyżyna Małopolska Kéler 1922c, Kozikowski i Kuntze 1925, Karpiński 1926, Nunberg 1929, Wiąckowski 1958b, Dominik 1966e, Dominik 1972, Sierpiński 1980b
KFP 18 Wyżyna Małopolska góra Zelejowa Kuśka*
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Bodzentyn Jacentkovskij 1912, Michalski i Ratajczak 1989
KFP 18 Wyżyna Lubelska Jacentkovskij 1912, Nunberg 1929, Sierpiński 1980b
KFP 18 Roztocze Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1918, Kozikowski 1922b, Kozikowski i Kuntze 1925, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Nunberg 1930
KFP 18 Nizina Sandomierska Nunberg 1929, Król 1980, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981
KFP 18 Sudety Zachodnie Karkonosze Gerhardt 1910
KFP 18 Beskid Zachodni Jordanów Nunberg 1929, Nunberg 1930b
KFP 18 Bieszczady nadleśnictwo Komańcza Bałazy i Michalski 1964, Bałazy i Michalski 1964b
KFP 18 Polska Karpiński 1932b, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Michalski 1962b, Kinelski i Szujecki 1964, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987
KFP 18 Polska Południowa Voroncov 1909
KFP 18 «Pomorze» Kleine 1912b, Kéler 1927, Nunberg 1929
KFP 18 «Prusy» Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929
KFP 18 «Śląsk» Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929