Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityogenes saalasi Eggers, 1914
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, znany z nielicznych stanowisk w północnej części Szwecji, Finlandii i Polski, notowany ponadto z Syberii. W Polsce rytownik Saalasa znany jest jedynie z Puszczy Białowieskiej, w której stanowiska są wysunięte najdalej na południe w ogólnym rozsiedleniu tego gatunku. Gatunek ten jest biologicznie związany ze świerkiem. Opada górną część strzały i gałęzie. Żerowiska typu gwiaździstego z 2-5 chodnikami macierzystymi, długości 3-7 cm, głęboko naruszają biel. Komory poczwarkowe są wygryzane w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.