Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityogenes trepanatus (Nördlinger, 1848)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony głównie w środkowej części kontynentu, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i Fennoskandii. W Polsce rytownik znaczony jest dość rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w dziewięciu krainach. Żeruje głównie na sośnie pospolitej, rzadziej na sośnie czarnej. Opada głównie grubsze i cieńsze gałęzie uschniętych lub usychających drzew. Żerowiska typu gwiaździstego głęboko wygryzione w bielu. Zimuje w stadium larwy oraz postaci dojrzałej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Puszcza Tucholska — nadleśnictwo Woziwoda (Nunberg 1930), Bielinek nad Odrą (Kostołowski i Michalski 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Kaj 1966, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Nunberg 1960); Puszcza Białowieska (Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Karpiński i Strawiński 1948); Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1918, Scholz R. 1928e), Polkowice (Kolbe W. 1927); Wyżyna Małopolska: Snochowice koło Kielc (Karpiński 1926, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Karpiński i Strawiński 1948), okolice Kielc i Miechowa (Nunberg 1960); Góry Świętokrzyskie (Michalski i in. 1985, Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Tenenbaum 1923, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Nunberg 1960, Karpiński i Strawiński 1948); Nizina Sandomierska: Puszcza Sandomierska (Sitowski 1922b, Nunberg 1930); Sudety Zachodnie: Długopole-Zdrój (Kolbe W. 1928, Scholz R. 1928e); Sudety Wschodnie: Gębina koło Bystrzycy Kłodzkiej (Kolbe W. 1928, Scholz R. 1928e); Polska (Jakobson 1913b, Jakobson 1914, Karpiński 1932b, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987); «Śląsk» (Hinke 1919, Tenenbaum 1923, Kozikowski i Kuntze 1925, Karpiński i Strawiński 1948, Horion 1951, Nunberg 1960)