Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityogenes trepanatus (Nördlinger, 1848)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony głównie w środkowej części kontynentu, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i Fennoskandii. W Polsce rytownik znaczony jest dość rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w dziewięciu krainach. Żeruje głównie na sośnie pospolitej, rzadziej na sośnie czarnej. Opada głównie grubsze i cieńsze gałęzie uschniętych lub usychających drzew. Żerowiska typu gwiaździstego głęboko wygryzione w bielu. Zimuje w stadium larwy oraz postaci dojrzałej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Puszcza Tucholska — nadleśnictwo Woziwoda Nunberg 1930
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Kostołowski i Michalski 1962
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Kaj 1966, Tomalak 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Nunberg 1960
KFP 18 Puszcza Białowieska Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Dolny Śląsk Legnica Kolbe W. 1918, Scholz R. 1928e
KFP 18 Dolny Śląsk Polkowice Kolbe W. 1927
KFP 18 Wyżyna Małopolska Snochowice koło Kielc Karpiński 1926, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Wyżyna Małopolska okolice Kielc i Miechowa Nunberg 1960
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Michalski i in. 1985, Michalski i Ratajczak 1989
KFP 18 Wyżyna Lubelska Puławy Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Tenenbaum 1923, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Nunberg 1960, Karpiński i Strawiński 1948
KFP 18 Nizina Sandomierska Puszcza Sandomierska Sitowski 1922b, Nunberg 1930
KFP 18 Sudety Zachodnie Długopole-Zdrój Kolbe W. 1928, Scholz R. 1928e
KFP 18 Sudety Wschodnie Gębina koło Bystrzycy Kłodzkiej Kolbe W. 1928, Scholz R. 1928e
KFP 18 Polska Jakobson 1913b, Jakobson 1914, Karpiński 1932b, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987
KFP 18 «Śląsk» Hinke 1919, Tenenbaum 1923, Kozikowski i Kuntze 1925, Karpiński i Strawiński 1948, Horion 1951, Nunberg 1960