Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityokteines curvidens (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku ogranicza się do zasięgu jodły w Europie, głównie jego części środkowej. Jodłowiec krzywozębny jest w Polsce spotykany wszędzie tam, gdzie jodła występuje w zasięgu naturalnym lub jednostkowo. Według J. Karpińskiego (1933b) omyłkowo podawany z Puszczy Białowieskiej (Nunberg 1929, Karpiński 1931). Głównym żywicielem jest jodła, spotykano tego chrząszcza sporadycznie również na świerku lub modrzewiu przy jednoczesnej obecności jodły w drzewostanie. Opada strzały i gałęzie z grubszą korą. Komora godowa w kształcie trójkąta wygryziona w korze w płaszczyźnie promienistej. Chodniki macierzyste poprzeczne, w kształcie klamry podwójnej nieznacznie odbijają się w bielu. Przed przeobrażeniem larwy wdrażają się w drewno, gdzie budują komorę poczwarkową, zamykając ją koreczkiem z trocin. Młode chrząszcze opuszczają komorę pod koniec lata, wdrażają się w grubą korę, gdzie prowadzą żer uzupełniający, następnie zimują w krótkim chodniku dochodzącym do bielu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Braniewo (Andersch 1851, Lentz 1857, Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Kętrzyn (Andersch 1851, Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Nunberg 1929); Podlasie: nadleśnictwo Łuków (Karpiński 1932b, Karpiński 1934c); Dolny Śląsk: Niemodlin, Kup woj. Opole (Kelch 1846, Roger 1856); Górny Śląsk (Ratzeburg 1837), Zawada Książęca koło Raciborza (Kelch 1846), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Kulczyński W. 1873, Karpiński 1925, Karpiński 1926b, Nunberg 1929, Burzyński i in. 1968, Król i Ząbecki 1976, Capecki i Tuteja 1977, Gądek 1981, Capecki 1982, Ząbecki 1988); Wyżyna Małopolska (Jacobsohn 1895, Lgocki 1908, Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Kéler 1935b, Miklaszewski 1922, Karpiński 1926, Karpiński 1963, Ruszkowski J.W. 1933, Nunberg 1929, Kuntze R. 1936, Gadzikowski 1965, Burzyński i in. 1968); Góry Świętokrzyskie (Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Jedliński 1925, Mokrzecki 1928, Ulatowski 1929, Ulatowski 1933b, Nunberg 1930, Kwaśniewski 1936, Krysztofik i Zaręba 1954, Wiąckowski 1957c, Koehler i in. 1958, Szujecki 1958b, Gądek 1960, Gądek 1960b, Gądek 1982, Karpiński 1963, Horion 1965, Kapuściński 1971, Sierpiński 1977, Sierpiński 1978, Sierpiński 1982, Sierpiński 1985, Kiełczewski i Wiśniewski 1980, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Huruk i Kuśka 1983, Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989, Michalski i in. 1985); Wyżyna Lubelska: Lublin i okolice (Kuntze R. 1936, Burzyński i in. 1968); Roztocze (Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1924, Fejfer F. 1927, Czerwiński 1928, Nunberg 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Król 1984); Nizina Sandomierska (Konopka 1871, Ligman 1888, Nowicki A. 1902, Szymusik 1923, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1926b); Sudety Wschodnie (Ratzeburg 1837, Zebe G. 1853, Michalski 1957); Beskid Zachodni (Konopka 1871, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Burzyński i in. 1968, Gądek 1978, Gądek 1987, Čapek i Capecki 1979, Capecki 1982); Beskid Wschodni (Konopka 1871, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki A. 1902, Nunberg 1929, Trella 1930c, Kuntze R. 1936, Burzyński i in. 1968, Capecki 1982); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964); Pieniny (Karpiński 1948, Capecki 1975); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Karpiński 1932b, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Schedl 1981, Sierpiński i in. 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987, Sierpiński i Lech 1989); Polska Południowa (Voroncov 1909, Hławiczka 1934); «Prusy» (Zebe G. 1853, Trédl 1907); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Kozikowski i Kuntze 1925); «Beskidy» (Pfeffer 1932)