Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phalacrus brisouti Rye, 1872
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek wybitnie ciepłolubny, rozmieszczony w zachodniej i południowej części Europy oraz lokalnie na terenach kserotermicznych w środkowej Europie, wykazywany też z Afryki Północnej, Azji Mniejszej i obszaru wokół Morza Kaspijskiego. Z Polski brak jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu na naszym obszarze, ale może będzie odnaleziony, gdyż jest ogólnikowo wzmiankowany z pobrzeża Bałtyku w obrębie Pomorza i byłych. Prus. Poławiany zazwyczaj przed zachodem słońca na kwitnących trawach. Rozwój odbywa w nasionach traw porażonych przez grzyby z klasy workowców, których sporami odżywiają się larwy. Jako rośliny siedliskowe podawane są kłosownica pierzasta — Brachypodium pinnatum (L.) P. B., a na stanowiskach kserotermicznych ostnica włosowata — Stipa capillata L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Horion 1960b)