Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Phalacrus brisouti Rye, 1872
Opis w KFP:
[tom 12]
Gatunek wybitnie ciepłolubny, rozmieszczony w zachodniej i południowej części Europy oraz lokalnie na terenach kserotermicznych w środkowej Europie, wykazywany też z Afryki Północnej, Azji Mniejszej i obszaru wokół Morza Kaspijskiego. Z Polski brak jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu na naszym obszarze, ale może będzie odnaleziony, gdyż jest ogólnikowo wzmiankowany z pobrzeża Bałtyku w obrębie Pomorza i byłych. Prus. Poławiany zazwyczaj przed zachodem słońca na kwitnących trawach. Rozwój odbywa w nasionach traw porażonych przez grzyby z klasy workowców, których sporami odżywiają się larwy. Jako rośliny siedliskowe podawane są kłosownica pierzasta — Brachypodium pinnatum (L.) P. B., a na stanowiskach kserotermicznych ostnica włosowata — Stipa capillata L.
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 12 Pobrzeże Bałtyku Horion 1960b