Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityokteines spinidens (Reitter, 1895d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek europejski, obszar jego rozmieszczenia pokrywa się z zasięgiem jodły. Jodłowiec kolcozębny w Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Głównym żywicielem jest jodła, sporadycznie spotykany na modrzewiu. Opada głównie strzały z cienką korą oraz gałęzie. Żerowisko typu gwiaździstego wyraźniej odbija się na korze niż na bielu. Larwy przed przepoczwarczeniem wgryzają się w drewno.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Podlasie: nadleśnictwo Łuków koło Siedlec (Karpiński 1932b, Karpiński 1934c); Górny Śląsk: Bobrowniki (Scholz E. 1906), Ochojec koło Rybnika (Bałazy 1962, Bałazy 1966c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Karpiński 1925, Karpiński 1926b, Nunberg 1929, Król i Ząbecki 1976, Capecki i Tuteja 1977, Capecki 1982, Ząbecki 1988); Wyżyna Małopolska (Jacentkovskij 1912, Kozikowski 1922b, Tenenbaum 1923, Karpiński 1926, Karpiński 1963, Nunberg 1929); Góry Świętokrzyskie (Kozikowski i Kuntze 1925, Ulatowski 1929, Ulatowski 1933b, Krysztofik i Zaręba 1954, Szujecki 1958b, Gądek 1960b, Gądek 1982, Karpiński 1963, Bałazy i in. 1977, Sierpiński 1982, Huruk i Kuśka 1983, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989, Michalski i in. 1985); Wyżyna Lubelska (Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929); Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923, Kozikowski 1922b, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929); Nizina Sandomierska (Anonim 1924, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1926b, Nunberg 1929, Król 1984); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Kolbe W. 1924), leśnictwo Bożków (Michalski 1957); Sudety Wschodnie: leśnictwo Ostra Góra, leśnictwo Szklary (Michalski 1957); Beskid Zachodni (Nunberg 1929, Gądek 1978, Gądek 1987, Capecki 1982); Beskid Wschodni: nadleśnictwo Gromnik (Capecki 1982); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964); Pieniny (Nunberg 1929, Karpiński 1948); Polska (Jakobson 1913b, Karpiński 1932b, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948, Schedl 1981, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987, Sierpiński i Lech 1989); «Śląsk» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929, Horion 1951)