Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityokteines vorontzowi (Jakobson, 1895)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku pokrywa się z europejskim zasięgiem jodły. W Polsce jodłowiec Woroncowa jest znany głównie z południowej części kraju, ponadto notowany z nadleśnictwa Łuków na Podlasiu. Głównym żywicielem jest jodła, rzadziej spotykany na świerku i modrzewiu przy jednoczesnej obecności jodły w drzewostanie. Opada górną część strzały i gałęzie. Chodniki macierzyste przebiegają poprzecznie w stosunku do włókien. Żerowisko typu gwiaździstego wyraźnie odbija się w bielu. Larwy przed przeobrażeniem wgryzają się głęboko w drewno.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Łomnica koło Nowego Tomyśla (Ruszkowski J.W. 1933), okolice Nowego Tomyśla (Kuntze R. 1936); Podlasie: nadleśnictwo Łuków (Karpiński 1932b, Karpiński 1934c); Górny Śląsk (Kuntze R. 1936); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Karpiński 1925, Karpiński 1926b, Nunberg 1929, Kuntze R. 1936, Król i Ząbecki 1976, Capecki i Tuteja 1977, Capecki 1982, Ząbecki 1988); Wyżyna Małopolska (Jacentkovskij 1912, Jakobson 1913b, Kéler 1922c, Miklaszewski 1922, Karpiński 1926, Karpiński 1963, Nunberg 1929); Góry Świętokrzyskie (Kéler 1922c, Mokrzecki 1928, Nunberg 1929, Ulatowski 1929, Ulatowski 1933b, Krysztofik i Zaręba 1954, Szujecki 1958b, Gądek 1960b, Gądek 1982, Karpiński 1963, Huruk i Kuśka 1983, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989, Michalski i in. 1985); Roztocze (Tenenbaum 1918, Fejfer F. 1924, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929); Nizina Sandomierska (Kozikowski 1922b, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929, Nunberg 1929b, Ruszkowski J.W. 1933, Król 1984); Sudety Zachodnie: nadleśnictwo Bystrzyca — leśnictwo Piaskowiec, nadleśnictwo Kłodzko — leśnictwo Bożków (Michalski 1957); Sudety Wschodnie: nadleśnictwo Kłodzko — leśnictwo Ostra Góra (Michalski 1957, Bałazy i Michalski 1962b), nadleśnictwo Międzygórze — leśnictwo Szklary (Michalski 1957); Beskid Zachodni (Wanka 1920, Nunberg 1929, Pfeffer 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Capecki 1982, Starzyk J.R. i Łuszczak 1983); Beskid Wschodni (Kozikowski 1922b, Tenenbaum 1923, Nunberg 1926b, Nunberg 1929b, Trella 1936); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964); Pieniny (Karpiński 1948, Capecki 1975); Polska (Reitter 1913d, Reitter 1916, Tenenbaum 1923b, Karpiński 1932b, Karpiński i Strawiński 1948, Schedl 1981, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987, Sierpiński i Lech 1989); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Śląsk» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Kolbe W. 1924, Nunberg 1929, Horion 1951); «Karpaty» (Kozikowski i Kuntze 1925)