Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orthotomicus starki Spessivtseff, 1926b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony w północno-wschodniej części Europy oraz na Syberii aż po Daleki Wschód. W Polsce korniczek Starka był notowany z Puszczy Białowieskiej oraz ogólnikowo z północno-wschodniego zasięgu świerka, co na ogół obejmuje Pojezierze Mazurskie i Podlasie, ale brak jeszcze udokumentowanych danych z tych krain. Żeruje głównie na świerku, rzadko spotykany na sośnie i modrzewiu. Opada gałązki do 1,5 cm średnicy. Od komory godowej wybiegają 2-3 chodniki macierzyste, niekiedy gwiaździście może rozchodzić się więcej chodników. Obraz żerowiska odbija się głęboko w bielu. Zimuje w stadium imago lub larwy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: