Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orthotomicus suturalis (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem środkową i północną część Europy oraz Syberię, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. Korniczek ostrozębny w Polsce zamieszkuje obszary nizinne i górzyste z wyjątkiem wyższych położeń, ale nie notowany jeszcze z niektórych krain. Głównym żywicielem jest sosna pospolita, występuje również sporadycznie na świerku, jodle, modrzewiu, limbie i sośnie czarnej. Opada zwykle leżaninę z cieńszą korą, rzadziej drzewa stojące. Żerowisko typu gwiaździstego, z 3-7 chodnikami macierzystymi, wyraźnie wygryzione w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: nadleśnictwo Ryjewo (Capecki 1967); Pojezierze Mazurskie: Pieniężno (Andersch 1851), nadleśnictwo Tabórz koło Ostródy (Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1962c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Majewski Ż. 1958, Kaj 1966, Burzyński J. 1971, Bałazy i in. 1974, Kiełczewski i Wiśniewski 1980, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Bałazy i Michalski 1984); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Nunberg 1929); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Kéler 1922d, Kloska 1922, Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Okołów 1968b); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Bobrowniki (Scholz E. 1906), nadleśnictwo Rudy Raciborskie i Rybnik (Bychawska 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Zakrzew woj. Częstochowa (Karpiński 1925, Nunberg 1929); Wyżyna Małopolska (Voroncov 1910, Karpiński 1926, Nunberg 1929, Wiąckowski 1957b); Góry Świętokrzyskie: Kielce (Michalski i Ratajczak 1989, Kéler 1922c); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912), Janów (Nunberg 1929); Roztocze (Tenenbaum 1918, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929); Nizina Sandomierska: Las Niepołomicki (Nunberg 1929), nadleśnictwo Mielec (Bychawska 1983); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910, Pfeffer 1932, Michalski 1957); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Gerhardt 1910, Wanka 1915, Nunberg 1929, Pfeffer 1932); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964); Pieniny (Kozikowski 1922b, Nunberg 1929, Karpiński 1948); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Michalski 1957, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Prusy» (Zebe G. 1853, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Śląsk» (Letzner 1871, Leder 1872, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913)