Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i północnej części Europy (w Fennoskandii poza koło podbiegunowe) oraz na Syberii, notowany też z Korei, Japonii i Azji Mniejszej. W Polsce kornik ostrozębny zasiedla drzewostany sosnowe zarówno na obszarach nizinnych, jak i górzystych. Żeruje głównie na sośnie pospolitej, rzadziej na świerku, modrzewiu i sośnie czarnej. Opada zwykle górną część strzały z cienką korą i gałęzie drzew stojących, a niekiedy leżących. Żerowisko typu gwiaździstego, głęboko w bielu, chodniki wypełnione drobnymi trocinkami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Choczewo (Burzyński J. 1971); Pojezierze Pomorskie: nadleśnictwo Woziwoda, nadleśnictwo Świekatówka (Koehler i Kolk 1974); Pojezierze Mazurskie (Andersch 1851, Lentz 1857, Lentz 1879, Pfeil 1857, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1962c, Okołów 1963, Koehler i Kolk 1974, Bychawska 1983); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Kaj 1966, Koehler i Kolk 1974, Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1980, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Duda 1982, Tomalak 1984, Baraniak i Stachowiak 1985b); Nizina Mazowiecka (Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Burzyński J. 1971, Koehler i Kolk 1974, Sierpiński 1980b); Podlasie (Koehler i Kolk 1974, Sierpiński 1962c, Sierpiński 1980b); Puszcza Białowieska (Karpiński i Strawiński 1948, Karpiński 1949, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk: nadleśnictwo Zapałów, nadleśnictwo Wrocław (Koehler i Kolk 1974), nadleśnictwo Kup (Bychawska 1983); Górny Śląsk (Sierpiński 1970b, Sierpiński 1971, Schnaider Z. 1973, Schnaider Z. 1973, Bychawska 1983, Chłodny i Styfi-Bartkiewicz 1984); Wyżyna Małopolska (Karpiński 1926, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Dominik 1958b, Sierpiński 1970b, Sierpiński 1972, Sierpiński 1980b, Burzyński J. 1971); Góry Świętokrzyskie (Michalski i in. 1985, Bałazy i in. 1988, Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska: nadleśnictwo Puławy (Jacentkovskij 1912, Sierpiński 1970, Sierpiński 1971, Sierpiński 1973, Sierpiński 1980b); Roztocze (Kozikowski i Kuntze 1925, Fejfer F. 1927, Schnaider Z. i Sierpiński 1955); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1913, Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Koehler i Kolk 1974, Król 1980, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Bychawska 1983); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Pfeil 1866); Beskid Zachodni (Kozikowski i Kuntze 1925, Nunberg 1929, Król 1980b, Król 1981, Starzyk J.R. i Łuszczak 1983); Beskid Wschodni: nadleśnictwo Lesko — leśnictwo Malinki i Weremień (Gądek 1976); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Koehler 1958, Sierpiński i in. 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987, Sierpiński i Lech 1989); Polska południowa i środkowa (Capecki 1955b); «Prusy» (Zebe G. 1853, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Rybiński 1897, Trédl 1907, Kleine 1912b, Horion 1951); «Śląsk» (Karpiński i Strawiński 1948); «Galicja» (Nowicki M. 1865, Kleine 1913)