Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ips duplicatus (Sahlberg, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej części Europy, notowany poza tym z południowych prowincji Fennoskandii oraz Syberii. Kornik zrosłozębny w Polsce znany jest z nielicznych stanowisk w dziesięciu tylko krainach, na ogół rzadko spotykany, pospolity tylko w północno-wschodnim zasięgu świerka. Żeruje głównie na świerku, rzadziej na sośnie i limbie. Opada zwykle górną część strzały i grubsze gałęzie. Żerowisko typu gwiaździstego słabo zaznaczone w drewnie. Jest groźnym szkodnikiem świerka zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju. Pułapki leżące opada bardzo słabo.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Schnaider Z. 1952, Schnaider Z. 1954b, Schnaider Z. i Sierpiński 1955, Koehler 1958, Sierpiński 1958, Bałazy i Michalski 1960, Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy i Michalski 1962c, Kapuściński 1971); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: nadleśnictwo Laski koło Poznania (Seniczak 1968), Dziewicza Góra koło Poznania (Tomalak 1984); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1935, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Siemaszko W. 1937, Karpiński i Strawiński 1948, Schnaider Z. 1952, Schnaider Z. 1954b, Schnaider Z. i Sierpiński 1955, Borowski 1958, Borowski 1960b, Sierpiński 1958, Bałazy 1968, Okołów 1968b); Dolny Śląsk: Świdnica (Reitter 1913d, Reitter 1916); Górny Śląsk (Trédl 1907, Hagedorn 1910, Kleine 1914b, Eggers 1923, Chłodny i Styfi-Bartkiewicz 1984); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Karpiński 1925, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Schnaider Z. 1952, Schnaider Z. i Sierpiński 1955); Wyżyna Małopolska (Karpiński 1926, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Schnaider Z. 1952, Schnaider Z. i Sierpiński 1955, Wiąckowski 1957, Kinelski 1958); Góry Świętokrzyskie (Michalski i Ratajczak 1989); Roztocze: nadleśnictwo Zwierzyniec (Schnaider Z. i Sierpiński 1955); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1927, Kolbe W. 1928); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Karpiński 1932b, Kuntze R. 1936, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Sierpiński 1986, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); Polska północno-wschodnia (Sierpiński 1985); «Prusy» (Schilsky 1909, Horion 1951, Kleine 1912b); «Śląsk» (Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948, Schnaider Z. 1952)