Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ips typographus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje Europę, Syberię, Chiny, Sachalin, Kamczatkę, Koreę i Japonię, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. Żeruje zwykle na świerku, rzadziej na sośnie, jodle, modrzewiu i limbie. Opada zarówno leżaninę, jak i drzewa stojące, strzały od dołu prawie do wierzchołka, również grube gałęzie. Jest najgroźniejszym szkodnikiem świerka obok brudnicy mniszki. Komora godowa leży w korze. Chodniki macierzyste w liczbie 2-3, długości 5-12 cm, jeden z nich przebiega zawsze w górę, pozostałe w dół. Chodniki larwalne krótkie, na końcu z owalną komorą poczwarkową. Żerowisko słabo zaznaczone w bielu. W północno-wschodniej części kraju występuje jedno pokolenie w roku, w innych regionach dwa.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Jastrzębie-Zdrój (Kuśka*); Beskid Zachodni: Barania Góra (Kuśka*); Tatry: Dolina Suchej Wody, Polana pod Wołoszynem, Palenica Białczańska (Kuśka*)

Uwagi:
Kornik drukarz w Polsce jest gatunkiem pospolitym w całym kraju zarówno na terenach nizinnych, jak i w górach, znany ze wszystkich krain.