Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Thamnurgus kaltenbachii (Bach, 1849b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową część Europy, na południu docierający do północnych Włoch. W Polsce kornik nadzwyczaj rzadki, wykazany dotychczas z dwu stanowisk. W Puszczykowie koło Poznania był znaleziony na jasnocie białej — Lamium album L., na której powstała wyrośl. W piśmiennictwie jako rośliny żywicielskie wymieniane są ponadto: bukwica zwyczajna — Betonica officinalis L., czyściec leśny — Stachys silvatica L., lebiodka pospolita — Origanum vulgare L. i ożanka nierównoząbkowa — Teucrium scorodonia L. Larwa żeruje w pędach, powodując na nich wyrosła, zwykle pędy nad wyroślami więdną.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdynia (Szulczewski 1930, Tenenbaum 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszczykowo koło Poznania (Nunberg 1954, Nunberg 1982); Polska (Lucht 1987)