Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lymantor aceris (Lindemann, 1875)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu ogólnym, notowany ze wschodniej części Europy Środkowej, Kaukazu i Krymu. W Polsce kornik należący do rzadkości, znany jedynie z Gdańska i Pienin. Opada głównie leżące martwe, przegrzybiałe pnie i gałęzie kruszyny pospolitej — Frangula alnus Mill., rzadziej leszczyny, czeremchy i klonu. Żerowisko wieloramienne, podłużne, wygryzione głęboko w bielu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.