Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lymantor coryli (Perris, 1855)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południowe prowincje Fennoskandii, notowany też z Azji Mniejszej. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w dziewięciu krainach. Głównym żywicielem jest kruszyna pospolita — Frangula alnus Mill., rzadziej leszczyna, czeremcha, bez lilak, jabłoń, dąb, klon i wiąz. Opada martwe, przegrzybiałe cienkie pnie i gałązki, przeważnie leżące na ziemi. Chodnik macierzysty zwykle jednoramienny, podłużny, niekiedy rozgałęzia się, głęboko w bielu. Chodniki larwalne również głęboko drążone, często wnikają do rdzenia gałązki.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1905, Gerhardt 1910); Puszcza Białowieska (Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Karpiński i Strawiński 1948); Wyżyna Małopolska: Suchedniów koło Kielc (Kéler 1922c), Siekierno koło Kielc (Nunberg 1929, Nunberg 1960, Karpiński i Strawiński 1948); Góry Świętokrzyskie (Michalski i Ratajczak 1989); Roztocze (Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Nunberg 1960, Karpiński i Strawiński 1948); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Nunberg 1960); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1899b, Gerhardt 1899d, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1899); Beskid Wschodni: Przemyśl (Nunberg 1929, Nunberg 1960, Trella 1930c, Karpiński i Strawiński 1948); Pieniny: Ociemne (Karpiński 1948); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909, Jacentkovskij 1912); «Pomorze» (Horion 1951); «Śląsk» (Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Hinke 1919, Nunberg 1929, Nunberg 1960, Karpiński i Strawiński 1948, Horion 1951); «Galicja» (Kleine 1913)