Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryocoetes alni (Georg, 1856)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i północnej Europie oraz na Syberii, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, a na południu do Włoch i Azji Mniejszej. Drzewożerek olchowiec w Polsce występuje rzadko i sporadycznie, był notowany z nielicznych stanowisk w dziewięciu krainach. Opada głównie uschnięte cienkie pnie olch, rzadziej leszczyn. Chodnik macierzysty i chodniki larwalne przebiegają równolegle do włókien drewna, ale całe żerowisko leży w korze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.